Topics: Smart glow

Samsung เผยฟีเจอร์ Smart Glow การแจ้งเตือนแบบใหม่ เริ่มใช้ใน Samsung Galaxy J2 (2016) เป็นรุ่นแรก

Samsung เผยฟีเจอร์ Smart Glow การแจ้งเตือนแบบใหม่ เริ่มใช้ใน Samsung Galaxy J2 (2016) เป็นรุ่นแรก

จากที่เราเคยนำเสนอข่าวว่าซัมซุงจะใส่มีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Smart Glow  โดยจะใส่ให้กับ Samsung Galaxy J2 (2016) เป็นรุ่นแรก ซึ่ง Smart Glow เป็นฟีเจอร์แจ้งเตือนแบบใหม่โดยใส่วงแหวน LED บริเวณรอบเซ็นเซอร์กล้องหลัง โดยมันสามารถเปล่งแสงออกมาได้หลายสีตามรายละเอียดที่จะแจ้งเตือนเช่น แจ้งเตือนไม่ได้รับสายเป็นสีแดง...