Topics: Skype for iPad

Skype for iPad ลง App Store พร้อมให้ดาวน์โหลดใช้งานแล้ว

Skype for iPad ลง App Store พร้อมให้ดาวน์โหลดใช้งานแล้ว

หากยังจำกันได้กับแอพพลิเคชั่น?Skype for?iPad ที่ว่าจะออกตั้งแต่เดือนก่อนๆ มาในวันนี้ก็พร้อมที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วผ่านทาง App Store ของ Apple ที่ในตอนนี้เริ่มที่จะทยอยขึ้น App Store ของแต่ละประเทศแล้วรวมไปถึงประเทศไทยด้วย นอกเหนือจากนั้นยังมีวีดีโอที่ให้เห็นถึงหน้าตาการใช้งานของ?Skype for?iPad ที่คาดว่าสำหรับคนที่ใช้?Skype...