Topics: SF

Dtac reward แทนความรู้สึกดีๆ ให้คุณได้ feel goood ด้วยการซื้อตั๋วหนัง 1 ฟรี 1 ที่โรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขา

Dtac reward แทนความรู้สึกดีๆ ให้คุณได้ feel goood ด้วยการซื้อตั๋วหนัง 1 ฟรี 1 ที่โรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขา

เงื่อนไขการรับสิทธิของ dtac reward 1.?สำหรับลูกค้าดีแทค แบบจดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่?90?วันขึ้นไป รับสิทธิซื้อบัตรชมภาพยนตร์?1?ใบ ฟรี?1?ใบ?สำหรับที่นั่งปกติในรอบและเรื่องเดียวกัน ณ โรงภาพยนตร์ปกติในเครือ?SF?ทุกสาขา (ยกเว้น?SF Multiplex) 2.?เลขหมายรับสิทธิได้?1?ครั้งต่อเดือน จำกัดจำนวนผู้รับสิทธิ?6,000?ที่นั่งต่อสัปดาห์ 3.?เพียงนำโทรศัพท์มือถือ...