setup

ตั้งค่าอีเมลบน Windows Phone 7

อาจจะมีบางท่านได้ครอบครองเป็นเจ้าของเครื่อง Windows Phone 7 กันบ้างแล้ว หรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆ วันนี้จึงอยากนำเสนอวิธีการตั้งค่าอีเมลในเครื่อง ให้ซิงค์ข้อมูลกับอีเมลที่เราใช้กันอยู่แล้ว [อ่านต่อ]