Topics: Sense 3.5

Sense 3.5 โผเข้าหา HTC Desire HD แล้ว (แต่เป็นรอมนอกนะ)

Sense 3.5 โผเข้าหา HTC Desire HD แล้ว (แต่เป็นรอมนอกนะ)

ขึ้นชื่อว่า Sense จาก HTC ย่อมมีหลายคนที่อยากลองใช้ หรือที่ใช้งานอยู่ก็ติดใจ เนื่องด้วยมันสะดวกต่อการใช้งาน ในปัจจุบันมันก็เดินมาถึงรุ่น HTC Sense 3.5 แล้ว แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถใช้งานได้ทุกเครื่องซะเมื่อไร จึงมีผู้หาหนทางนำมาใช้กับมือถือรุ่นที่ไม่รองรับจนได้ อย่างในข่าวนี้ ที่ผู้เชี่ยวชาญใน XDA-Developer...