Sense 3.5

Sense 3.5 โผเข้าหา HTC Desire HD แล้ว (แต่เป็นรอมนอกนะ)

ขึ้นชื่อว่า Sense จาก HTC ย่อมมีหลายคนที่อยากลองใช้ หรือที่ใช้งานอยู่ก็ติดใจ เนื่องด้วยมันสะดวกต่อการใช้งาน ในปัจจุบันมันก็เดินมาถึงรุ่น HTC Sense 3.5 แล้ว [อ่านต่อ]