Topics: Segmentation

การแบ่งส่วน Android จะส่งผลชัดเจนขึ้น และปีนี้จะกลายเป็นปีของ Gingerbread แน่นอน

การแบ่งส่วน Android จะส่งผลชัดเจนขึ้น และปีนี้จะกลายเป็นปีของ Gingerbread แน่นอน

ถ้าติดตาม Android มาระยะหนึ่งก็จะเห็นว่ามีการแบ่งกลุ่ม (segmentation) เครื่องตามเวอร์ชันของ Android ที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสเปกเครื่องที่มีความแตกต่างกัน และมีตัวเลือกที่มากในตลาด จึงทำให้ไม่สามารถทำให้ทุกเครื่องใช้งาน Android รุ่นล่าสุดกันได้ทั้งหมด อีกทั้งด้วยความที่มีหลายผู้ผลิต...