Topics: scalado

scalado เปิดตัวเเอพถ่ายรูปที่สามารถนำวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้

scalado เปิดตัวเเอพถ่ายรูปที่สามารถนำวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้

เวลาเราถ่ายรูปในสถานที่มีคนเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มักจะลำบากเพื่อหามุมสวยๆ เวลาถ่ายรูปใครสักคนเพราะมีคนเต็มไปหมด เเต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่จาก scalado ทำให้เราสามารถลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากภาพไปได้ โดยจะเป็นเเอพที่ออกมาให้ใช้กัน ซึ่งยังไม่ประกาศว่าจะลงเเพลตฟอร์มไหนบ้าง เเต่ในวีดีโอตัวอย่างนั้นใช้มือถือ...