Topics: scalado

scalado เปิดตัวเเอพถ่ายรูปที่สามารถนำวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้

BY Sylenth on 15/02/12     Tags: scalado

เวลาเราถ่ายรูปในสถานที่มีคนเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มักจะลำบากเพื่อหามุมสวยๆ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.