Topics: Samsung Z

สงสัยจะงอล Google …เอาละไง Samsung เริ่มทดสอบ Galaxy S5 ที่ใช้ Tizen

สงสัยจะงอล Google …เอาละไง Samsung เริ่มทดสอบ Galaxy S5 ที่ใช้ Tizen

หลังจากที่ Samsung ได้เปิดตัว Samsung Z สมาร์ทโฟนตัวแรกที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Tizen ของทาง Samsung เองอย่างเต็มรูปแบบไปเมื่อ ไม่กี่วันที่ผ่านมา มาวันนี้มีข่าวหลุดออกมาจากเว็บไซต์ข้อมูลการนำเข้าสินค้าของ อินเดีย เผยให้เห็นการส่ง Samsung Galaxy S5 ที่ใช้ Tizen เข้าไปใน อินเดีย 3 เครื่อง ซึ่งคาดว่ามาน่าจะถูกส่งเข้าไปเพื่อทำการทดสอบ...