Topics: Samsung Storage 256 GB UFS

Samsung เริ่มผลิตหน่วยความจำขนาด 256 GB แบบ UFS สำหรับอุปกรณ์มือถือ รับส่งข้อมูลได้เร็วถึง 850 MB/s !!

Samsung เริ่มผลิตหน่วยความจำขนาด 256 GB แบบ UFS สำหรับอุปกรณ์มือถือ รับส่งข้อมูลได้เร็วถึง 850 MB/s !!

Samsung ได้ประกาศว่าได้เริ่มกระบวนการผลิตหน่วยความจำขนาด 256 GB แบบ UFS (Universal Flash Storage) เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งเป็นหน่วยความจำของอุปกรณ์มือถือระดับไฮเอนด์ หน่วยความจำใหม่ทำงานเร็วขึ้น 2 เท่าของ SSD SATA บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้หลักการในการส่งข้อมูลแบบสองทางทำให้รับส่งข้อมูลได้เร็วถึง 850 MB ต่อวินาทีเลยทีเดียว...