Topics: Samsung Nexus S Plus

เหนือกว่าใคร Samsung Galaxy S Plus แรงด้วย CPU 1.4 GHz !!!

มีข่าวออกมาจาก blog ของ Samsung ในประเทศรัสเซียครับ ถึงรุ่นใหม่ของตระกูล Galaxy S ตัวแรง ซึ่งในครั้งนี้จะมีชื่อว่า Samsung

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.