Topics: Samsung Mandel

ต้นแบบมือถือ Windows Phone รุ่นใหม่จาก Samsung หลุดมาแล้ว พิมพ์เดียวกับ Galaxy S III เป๊ะ !!

ต้นแบบมือถือ Windows Phone รุ่นใหม่จาก Samsung หลุดมาแล้ว พิมพ์เดียวกับ Galaxy S III เป๊ะ !!

หลังจากเปิดตัว Samsung Galaxy S III ที่เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงของฝั่ง Android ไปแล้ว ก็มีข่าวต่อเนื่องกันมาเลยทีเดียวสำหรับต้นแบบสมาร์ทโฟนฝั่ง Windows Phone จาก Samsung ซึ่งในขณะนี้มีชื่อว่า Samsung Mandel ที่มีโค้ดเนมว่า SGH-i667 ที่รูปร่างหน้าตานั้นแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกับ Samsung Galaxy S III เลยทีเดียว โดยมีจุดต่างกันก็คือตรงปุ่มด้านล่าง...