Topics: Samsung Galaxy S7 Sport

ลือ !! Samsung จะมีสมาชิกใหม่ให้กับตระกูล Galaxy S7 ซึ่งอาจจะเป็น Galaxy S7 Sport ??

(ภาพประกอบคือรุ่น Samsung Galaxy S5 Sport) ในวันนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับเรือธงของซัมซุงในอีกหนึ่งรุ่นที่นอกเหนือจาก Samsung

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.