Samsung Galaxy S2

Samsung รวมภาพการเปลี่ยนแปลงของวอลล์เปเปอร์ใน Samsung Galaxy S ตั้งแต่ต้นยันปัจจุบัน

ถือว่าเป็นอะไรให้ดูเล่นระหว่างรอทาง Samsung เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ เมื่อล่าสุดทาง Samsung ได้จัดทำ InfoGraphic ที่แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ Wallpaper ของ Samsung Galaxy S Series ตั้งแต่รุ่นแรกคือ Samsung Galaxy S รุ่นแรก ไล่มาจนถึงปัจจุบันที่ Samsung Galaxy S6 [อ่านต่อ]