Topics: Samsung Galaxy S II Whiite

มาเล่นถึงงาน! ลองจับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่รุ่นเด่นในงาน Thailand Mobile Expo 2011 (ตอนที่ 2) : เก็บตกทุกรุ่นที่มาใหม่ในงาน

มาเล่นถึงงาน! ลองจับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่รุ่นเด่นในงาน Thailand Mobile Expo 2011 (ตอนที่ 2) : เก็บตกทุกรุ่นที่มาใหม่ในงาน

ผ่านไปแล้วกับการลองเครื่องเด่นๆ ในงาน Thailand Mobile Expo 2011 ใครที่สนใจสามารถไปตามอ่านได้ที่ มาเล่นถึงงาน! ลองจับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่รุ่นเด่นในงาน Thailand Mobile Expo 2011 (ตอนที่ 1) : WellcoM A100, Xperia Ray, Galaxy R กันได้เลย นอกจากเครื่องเด่นๆ ที่ว่ากันไปตอนแรกแล้ว ก็มีเครื่องรุ่นอื่นๆ ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นาน หรือเปิดตัวในงานนี้ และน่าสนใจเช่นกัน...