Topics: Samsung Galaxy S II LTE

Samsung เปิดตัวชิป Exynos ความเร็ว 1.5 GHz พร้อมกล้องมือถือความละเอียด 16 MP !!!

ใครที่ว่าชิป Exynos ใน Samsung Galaxy S II ที่มีความเร็ว 1.2 GHz นั้นแรงแล้ว อยากจะบอกว่ามันยังไม่สุดนะครับ เพราะ Samsung

Samsung เปิดตัว Galaxy S II LTE และพี่ใหญ่ Galaxy S II HD LTE พร้อมจอละเอียด 720p ลงตลาดโสมขาว

ร่างจำแลงของ Galaxy S II เริ่มถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆ แล้วนับตั้งแต่ Galaxy R เปิดตัวมา ล่าสุด Samsung

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.