Topics: Samsung Galaxy S II Duos

ความฝันที่เป็นจริง !! Samsung Galaxy S II Duos มือถือสองซิมตัวแรงจอยักษ์

ถ้าเรามองในตลาด พวกมือถือเครื่องที่สามารถใช้งาน 2 ซิมได้พร้อมๆกัน

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.