Samsung Galaxy S II Duos

ความฝันที่เป็นจริง !! Samsung Galaxy S II Duos มือถือสองซิมตัวแรงจอยักษ์

ถ้าเรามองในตลาด พวกมือถือเครื่องที่สามารถใช้งาน 2 ซิมได้พร้อมๆกัน ส่วนใหญ่มักจะเป็นเครื่องที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน [อ่านต่อ]