Topics: Samsung Galaxy S 2011

เตรียมพบกับ Samsung Galaxy S 2011 ความเร็วระดับ 1.4 GHz เร็วๆ นี้

เตรียมพบกับ Samsung Galaxy S 2011 เร็วๆ นี้ มาดใหม่มาแรงกว่าเดิม ด้วยสเปคที่เพิ่มขึ้นดังนี้ หน้าจอ Super

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.