Topics: Samsung Galaxy Player 70

วิดีโอโฆษณา Samsung Galaxy Player 70 : เมื่อหันไปก็เจอแต่น้องดรอย (นางแบบน่ารักนะ)

Samsung Galaxy Player 70 นี่คือชื่อรุ่นของอุปกรณ์มัลติมีเดียซึ่งใช้ Android เป็นระบบปฏิบัติการ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.