Topics: Samsung Galaxy O

ถ้าไม่ครบ A-Z คงไม่พอใจ Samsung เตรียมแตกสมาร์ทโฟนซีรี่ย์ใหม่ Galaxy O Series

BY FrEeDoMmM on 19/08/15     Tags: Galaxy, Samsung, Samsung Galaxy O

เรื่องซอบรุ่นต้องยกให้ค่ายนี้จริงๆกับ Samsung ที่ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเคยประกาศว่าจะลดการซอยรุ่นลง

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.