Topics: Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition)

3DMark ปรับ Samsung Galaxy Note 3, Note 10.1 และ HTC One ตกอันดับ หลังถูกต้องสงสัยว่าโกงคะแนนทดสอบ

จากที่เคยมีข่าวว่าสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปหลายๆ รุ่นใช้วิธีการปรับแต่งซอฟต์แวร์

ตารางเปรียบเทียบสเปค Samsung Galaxy Note ทั้ง 5 รุ่น

เชื่อได้ว่าหลังจากการเปิดตัว Samsung Galaxy Note 3 (ข่าวงานเปิดตัว Note 3) น่าจะมีหลายๆ ท่านอยากเปรียบเทียบสเปคกับ Note

Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) เปิดตัวในงาน Unpacked 2013 แล้ว แรงขึ้น บางลง

นอกจากจะเปิดตัว Samsung Galaxy Note 3 ในงาน Samsung Unpacked 2013?แล้ว ยังมีการเปิดตัว Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) อีกด้วย

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.