Topics: Samsung Galaxy C10

หลุดภาพ Galaxy C10 สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกล้องหลังคู่เป็นรุ่นแรกจาก Samsung

BY Vivi on 18/07/17     Tags: Galaxy, Samsung, Samsung Galaxy C10

หลังจากที่มีข่าวลือว่า Note 8 จะมาพร้อมกับกล้องคู่เป็นรุ่นแรกจากทาง Samsung

ลือ Samsung Galaxy C10 จะเป็นมือถือจากทาง Samsung รุ่นแรกที่ใช้กล้องหลังคู่

BY Masuo on 09/05/17     Tags: Samsung, Samsung Galaxy C10

ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือว่า Samsung Galaxy Note 8 จะมาพร้อมกับกล้องหลังคู่ แต่จะโดนตัดหน้า

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.