Topics: Safari

จำนวนผู้ใช้งาน Chrome เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สวนทางกับ Safari ที่มีผู้ใช้น้อยลง (ในสมาร์ทโฟน)

จำนวนผู้ใช้งาน Chrome เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สวนทางกับ Safari ที่มีผู้ใช้น้อยลง (ในสมาร์ทโฟน)

จากผลการสำรวจปริมาณการใช้โปรแกรมสำหรับท่องอินเตอร์เน็ต หรือ Browser ในสมาร์ทโฟนนั้น 12 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า Safari ของ Apple นั้นมียอดผู้ใช้ตกลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงเดือนหลังๆมานี้ สวนทางกับ Chrome ที่มียอดการใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ค่อนข้างคงที่มาตลอด เช่นเดียวกับ Opera... 

แอบเทพ! เมื่อ Safari สำหรับ iOS 4.2 ก็สามารถใช้งาน Gyroscope กับเขาได้!

แอบเทพ! เมื่อ Safari สำหรับ iOS 4.2 ก็สามารถใช้งาน Gyroscope กับเขาได้!

เป็นสิ่งที่น่าตกใจและดีใจเล็กๆ เพราะเมื่อไม่นานมานี้มีหลายๆ ฝ่ายได้ค้นพบว่า Web Browser ?Safari? บนโทรศัพท์อย่าง iPhone 4 ที่เต็มไปด้วยสารพัด chip ตรวจจับความเคลื่อนไหว จะสามารถใช้งานความสามารถของ Gyroscope เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวสามมิติได้กับเขาด้วยเหมือนกัน! ดังนั้น Occipital ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของโปรแกรมถ่ายภาพ...