Home Tags Safari

Tag: Safari

จำนวนผู้ใช้งาน Chrome เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สวนทางกับ Safari ที่มีผู้ใช้น้อยลง (ในสมาร์ทโฟน)

จากผลการสำรวจปริมาณการใช้โปรแกรมสำหรับท่องอินเตอร์เน็ต หรือ Browser ในสมาร์ทโฟนนั้น 12 เดือนที่ผ่านมา

แอบเทพ! เมื่อ Safari สำหรับ iOS 4.2 ก็สามารถใช้งาน Gyroscope กับเขาได้!

เป็นสิ่งที่น่าตกใจและดีใจเล็กๆ เพราะเมื่อไม่นานมานี้มีหลายๆ ฝ่ายได้ค้นพบว่า Web Browser ?Safari? บนโทรศัพท์อย่าง iPhone 4 ...

MOST POPULAR

HOT NEWS