Topics: Rhyme

รีวิว HTC Rhyme : โทรศัพท์สวยๆ สำหรับสาวๆ จาก HTC

BY Sylenth on 14/11/11     Tags: HTC Rhyme, Phone Review, Rhyme

ถ้าเราลองมองถึงสมาร์ทโฟนที่ขายในตลาดปัจจุบันนี้ ส่วุนใหญ่เราจะเห็นโทรศัพท์ที่เน้นความคุ้มค่า

HTC ใจถึง เพิ่มพื้นที่บน Dropbox ให้ผู้ซื้อมือถือรุ่นใหม่ฟรี รวม 5 GB

การใช้วิธีการเก็บข้อมูลขึ้น Cloud Storage ในปัจจุบันก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.