research

ผลการสำรวจเผย ผู้บริโภคกำลังรู้สึกว่ามีอุปกรณ์ไอทีออกมามากเกินไป

ผลการศึกษาล่าสุดจาก Underwriters Laboratories (UL) ซึ่งเป็นองค์กรในการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ โดยผลการสำรวจได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,200 คนใน 4 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี อินเดีย เเละจีน เเละบริษัทผลิตอีก 1,200 คน โดยผลการสำรวจบอกว่าผู้คนส่วนใหญรู้สึกเบื่อหน่ายกับอุปกรณ์ไอทีที่ออกมาเป็นจำนวนมากเกินไปเเละเเต่ละรุ่นไม่เเตกต่างกันมากนัก [อ่านต่อ]

บริษัทวิจัยเผยเกิน 80% ของผู้ใช้ iPhone จะยังซื้อ iPhone ต่อไป, กว่า 70% ยังไม่มีแผนซื้อเครื่องใหม่

ผลวิจัยเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนมาอีกแล้วจ้า คราวนี้มาในหัวข้อ ?สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการต่อไปที่จะเลือกซื้อ? จากบริษัทวิจัย GfK ผลปรากฏว่าผู้ที่ใช้ iPhone อยู่แล้วกว่า 84% ยืนยันว่าเครื่องต่อไปก็ยังจะใช้ iPhone รองลงมาเป็น Android ที่ 60% ส่วนที่อาการย่ำแย่อย่าง BlackBerry นั้นลงไปต่ำครึ่งที่ 48% แล้ว [อ่านต่อ]