Topics: Quick Charge 3.0

[Review] COMMY Auto-ID Quick Charge 3.0 อะแดปเตอร์ 2 พอร์ต USB ชาร์จเร็ว ในราคา 450 บาท

[Review] COMMY Auto-ID Quick Charge 3.0 อะแดปเตอร์ 2 พอร์ต USB ชาร์จเร็ว ในราคา 450 บาท

หนึ่งในฟีเจอร์ที่กลายเป็นฟีเจอร์พื้นฐานของสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันก็คือ ฟีเจอร์การชาร์จเร็ว (Quick Charge, Fast Charge) ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการชาร์จไฟลงไปได้มากทีเดียว โดยเฉพาะการชาร์จไฟจากแบตเตอรี่ต่ำ ๆ ไปจนถึงช่วง 50 – 60% แต่การที่จะใช้งานฟีเจอร์ชาร์จไฟเร็วได้นั้น จำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าว... 

เปิดตัว Quick Charge 3.0 สามารถชาร์จแบต จาก 0 ถึง 80% ได้ในเวลา 35 นาที

เปิดตัว Quick Charge 3.0 สามารถชาร์จแบต จาก 0 ถึง 80% ได้ในเวลา 35 นาที

Qualcomm ได้ประกาศ มารตรฐานการชาร์จแบบใหม่ Quick Charge 3.0 ที่จะสามารถชาร์จด้วยความไว จากแบตเตอรี่ 0% ไปถึง 80% โดยใช้ระยะเวลาเพียง 35 นาทีเท่านั้น และ จะสามารถใช้ได้กับชิปเซตรุ่นใหม่ อย่าง Snapdragon 820 ที่จะเปิดตัวในปี 2016  นี้อีกด้วย Quick Charge 3.0 ของ Qualcomm จะเข้ามาเป็นมาตรฐานใหม่ แทน Quick Charge 2.0 ที่นอกจากจะชาร์จเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้ว...