Topics: Quick Charge 2.0

[Review] COMMY Auto-ID Quick Charge 3.0 อะแดปเตอร์ 2 พอร์ต USB ชาร์จเร็ว ในราคา 450 บาท

[Review] COMMY Auto-ID Quick Charge 3.0 อะแดปเตอร์ 2 พอร์ต USB ชาร์จเร็ว ในราคา 450 บาท

หนึ่งในฟีเจอร์ที่กลายเป็นฟีเจอร์พื้นฐานของสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันก็คือ ฟีเจอร์การชาร์จเร็ว (Quick Charge, Fast Charge) ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการชาร์จไฟลงไปได้มากทีเดียว โดยเฉพาะการชาร์จไฟจากแบตเตอรี่ต่ำ ๆ ไปจนถึงช่วง 50 – 60% แต่การที่จะใช้งานฟีเจอร์ชาร์จไฟเร็วได้นั้น จำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าว... 

Qualcomm ปล่อย Quick Charge 2.0 ที่ชาร์จไฟได้ไวกว่าเดิมถึง 75%

Qualcomm ปล่อย Quick Charge 2.0 ที่ชาร์จไฟได้ไวกว่าเดิมถึง 75%

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Qualcomm ได้เผยถึงเทคโนโลยี Quick Charge 2.0 ที่สามารถชาร์จไฟมือถือได้เร็วกว่าเดิมถึง 75% (เมื่อเทียบกับ Quick Charge ปกติที่ 40%) และใน Quick Charge 2.0 นั้นจะสามารถปล่อยไฟได้สูงถึง 60 วัตต์ จากเดิมที่ใน Quick Charge 1.0 จะปล่อยไฟได้ 10 วัตต์เท่านั้น และในที่สุด Qualcomm ได้ปล่อยฟีเจอร์นี้ให้กับผู้ใช้ในญี่ปุ่นผ่านเครือข่าย...