Topics: Quality D N As

เอไอเอส ประกาศคงความเป็นผู้นำด้วยการทำงานแบบ Quality D N As พร้อมขยายเครือข่าย 3G 900 เพิ่ม ตอบโจทย์การเติบโต Mobile Internet

เอไอเอส ประกาศคงความเป็นผู้นำด้วยการทำงานแบบ Quality D N As พร้อมขยายเครือข่าย 3G 900 เพิ่ม ตอบโจทย์การเติบโต Mobile Internet

24 มกราคม 2554 😕เอไอเอส ตอกย้ำความเป็นผู้นำ พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการทำงานแบบ ?Quality D N As ? คุณภาพในทุกมิติของการให้บริการ? ประกาศยังคงพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบ รวมถึงขยายเครือข่าย 3G900 เพิ่ม ตอบรับกระแสการเติบโต Mobile Internet นายวิเชียร? เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร...