Topics: Qualcomm Snapdragon S3

HTC One S ในไทยลดสเปค ใช้ดูอัลคอร์รุ่นเก่าความเร็ว 1.7 GHz เเทนดูอัลคอร์รุ่นใหม่ความเร็ว 1.5 Ghz

สเปคเดิมของ HTC One S ในต่างประเทศนั้นระบุไว้ว่า Snapdragon S4 ความเร็ว 1.5 GHz เเละช่วงก่อนการเปิดตัว HTC One S

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.