Home Tags Qualcomm Snapdragon S3

Tag: Qualcomm Snapdragon S3

HTC One S ในไทยลดสเปค ใช้ดูอัลคอร์รุ่นเก่าความเร็ว 1.7 GHz เเทนดูอัลคอร์รุ่นใหม่ความเร็ว 1.5 Ghz

สเปคเดิมของ HTC One S ในต่างประเทศนั้นระบุไว้ว่า Snapdragon S4 ความเร็ว 1.5 GHz เเละช่วงก่อนการเปิดตัว HTC One S ในประเทศไทยได้มีการปรับสเปคว่าจะใช้ซีพียู Dual Core ความเร็ว 1.7 GHz ซึ่งไม่มีการระบุรุ่นเลขซีพียูอย่างชัดเจน ทำให้มีคนคิดว่า HTC One S

MOST POPULAR

HOT NEWS