POCO M3 Pro 5G

10 มือถือเล่นเกมราคาถูกเล่นได้ลื่นๆ ราคาไม่เกิน 5000 บาท! กลางปี 2021

มือถือเล่นเกมในตอนนี้ สามารถเล่นได้ดีกว่าเดิมเยอะแล้ว แม้จะมีราคาตัวเครื่องที่ไม่เกิน 5,000 ก็ตาม แต่สเปคที่ทำออกมานั้น ก็สามารถเล่นได้ดี และยังน่าสนใจช่วงกลางปี 2021 นี้เลย [อ่านต่อ]