Topics: PlayBookk 2

ลือ RIM เตรียมปล่อย BB PlayBook 10 นิ้ว ก.ย. นี้, OS 7 เลื่อน !!

ยิ่งใกล้งาน BlackBerry World 2011 เข้ามาเท่าไร กระแสข่าวก็จะมามากขึ้นเรื่อยๆ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.