Topics: Plastic

ลือ HTC ลดใช้โลหะประกอบเครื่อง, เปลี่ยนไปใช้ NMT แทนในปี 2012

ลือ HTC ลดใช้โลหะประกอบเครื่อง, เปลี่ยนไปใช้ NMT แทนในปี 2012

ทุกวันนี้นอกเหนือจากสเปคเครื่องแล้ว การออกแบบ และวัสดุถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ใช้คำนึงถึง เมื่อต้องการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่ง จะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้อลูมิเนียม หรือโลหะเป็นส่วประกอบหลักมักจะได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในแง่ของความคงทน หรูหรา และมีคุณภาพ หนึ่งในแบรนด์ที่เลือกใช้วัสดุประเภทโลหะมาประกอบเครื่องเป็นส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้น...