Topics: Pixel Buds

ฝันเป็นจริง Pixel Buds หูฟังไร้สายใช้แปลภาษาคุยกันได้ ในราคาแค่ 6,000 บาท

ฝันเป็นจริง Pixel Buds หูฟังไร้สายใช้แปลภาษาคุยกันได้ ในราคาแค่ 6,000 บาท

Google เปิดตัว Pixel Buds หูฟังไร้สายที่รองรับการใช้งาน Google Assistant ในตัว โดยตัวสายและกล่องเป็นผ้าถัก รองรับระบบสัมผัสบริเวณหูฟังด้านขวา สามารถใช้ได้ที่ละ 4 ชั่วโมงต่อกการชาร์จ 1 ครั้ง โดยที่ตัวกล่องสามารถชาร์จได้ทั้งหมด 5 รอบรวมเป็น 24 ชั่วโมง จุดเด่นของ Pixel Buds คือการรองรับการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ที่สามารถแปลกลับไปกลับ...