Topics: Peter Chou

Reuters สัมภาษณ์อดีตพนักงาน HTC บอกปัญหาอยู่ที่ประธานของบริษัทเอง

Reuters สัมภาษณ์อดีตพนักงาน HTC บอกปัญหาอยู่ที่ประธานของบริษัทเอง

สำนักข่าว Reuters ได้ออกบทความวิเคราะห์ออกมาชิ้นหนึ่ง โดยได้ทำการสัมภาษณ์อดีตพนักงานและผู้บริหารระดับสูงจาก HTC เกี่ยวกับปัญหาที่บริษัทต้องเผชิญ ซึ่งดูเหมือนว่าพนักงานส่วนมากได้ลงความเห็นว่าปัญหาของบริษัทนั้นมาจากตัวซีอีโอและผู้ก่อตั้งของบริษัท หรือ Peter Chou นั่นเอง ปัญหานั้นมาจากการที่...