Topics: Pad 2

วีดีโอพิสูจน์ จอ iPad 2 โครตทนและแข็งแรงกว่า iPad รุ่นแรก !!!

BY SaManTa[GTR] on 26/03/11     Tags: iFixYouri.com, iPad 1, Pad 2

อย่างที่ทราบกัน นอกจากชิ้นส่วนหน้าจอกระจอของ iPad 2 จะบางกว่า 27% และกัันรอยขีดขวนได้ดีกว่า iPad รุ่นแรกแล้ว

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.