Topics: P6-U06

Huawei P6-U06 ปรากฏตัวอีกครั้งกับบอดี้อลูมิเนียมที่ชัดเจนกว่าเดิม

BY Sylenth on 12/05/13     Tags: Huawei, P6-U06

ก่อนหน้านี้ไม่นานก็มีรูปของ Huawei P6-U06 ที่ทาง Huawei

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.