Topics: P6-U06

Huawei P6-U06 ปรากฏตัวอีกครั้งกับบอดี้อลูมิเนียมที่ชัดเจนกว่าเดิม

Huawei P6-U06 ปรากฏตัวอีกครั้งกับบอดี้อลูมิเนียมที่ชัดเจนกว่าเดิม

ก่อนหน้านี้ไม่นานก็มีรูปของ Huawei P6-U06 ที่ทาง Huawei ได้ลงทุนถึงขั้นใช้บอดี้เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวแทนพลาสติกที่ใช้กันมาทุกรุ่น ในวันนี้ก็มีรูปของ Huawei P6-U06 ที่ออกมาอีกครั้งโดยที่มีหน้าตาออกมาชัดเจนกว่าเดิม นอกจากซีพียูควอดคอร์ความเร็ว 1.5 GHz แล้วก็พบว่าตัว Huawei P6-U06 นั้นมากับอินเตอร์เฟซ Emotion UI 1.6 แรม 2 GB พื้นที่เก็บข้อมูล...