Topics: OTPC

แท็บเล็ต ป.1 เกิดปัญหา บริษัทเจ้าของส่อเลิกสัญญาเนื่องจากปิดกิจการ

แท็บเล็ต ป.1 เกิดปัญหา บริษัทเจ้าของส่อเลิกสัญญาเนื่องจากปิดกิจการ

นับตั้งแต่มีโครงการแท็บเล็ต OTPC ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่าแท็บเล็ต ป.1 หลายๆ ท่านคงได้เห็นข่าว ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของโครงการนี้ขึ้นมามากมาย เช่น คุณภาพตัวเครื่อง การกระจายของไปยังสถานศึกษา รวมไปถึงความพร้อมทางด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จัดว่ายังไม่เพียบพร้อมนัก ล่าสุดดูเหมือนจะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้วครับ...