Topics: OS 5.0

RIM เปิดให้ดาวน์โหลด OS 5.0 ringtones สำหรับผู้ใช้งาน OS 6 แล้ว

RIM เปิดให้ดาวน์โหลด OS 5.0 ringtones สำหรับผู้ใช้งาน OS 6 แล้ว

หลัง จากที่มีผู้ใช้งาน OS 6 บ่นๆกันมาว่ามีเสียงเตือนใน OS 6 ให้เลือกน้อย Continue reading “RIM เปิดให้ดาวน์โหลด OS 5.0 ringtones สำหรับผู้ใช้งาน OS 6 แล้ว” »