Topics: OPPO 5x Dual Camera Zoom

[MWC 2017] OPPO เปิดตัวเทคโนโลยี 5x Dual Camera Zoom ที่สามารถซูมภาพได้ 5 เท่า !!

[MWC 2017] OPPO เปิดตัวเทคโนโลยี 5x Dual Camera Zoom ที่สามารถซูมภาพได้ 5 เท่า !!

ถึงแม้ว่า OPPO จะไม่ได้นำสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาเปิดตัวที่งาน MWC 2017 แต่ก็ได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของกล้องสมาร์ทโฟนที่สามารถซูมได้สูงสุด 5 เท่าแม้จะอยู่ในตัวเครื่องที่แสนจะบางของสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน โดยทาง OPPO ได้เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า 5x Dual Camera Zoom ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการออกแบบเลนส์กล้องแบบใหม่ที่เรียงเลนส์กล้องให้เป็นแนวนอนเพื่อให้ตัวเครื่องยังคงมีการออกแบบที่บางเหมือนเดิม...