Topics: OPPO 5x Dual Camera Zoom

[MWC 2017] OPPO เปิดตัวเทคโนโลยี 5x Dual Camera Zoom ที่สามารถซูมภาพได้ 5 เท่า !!

BY nayvardar on 28/02/17     Tags: OPPO, OPPO 5x Dual Camera Zoom

ถึงแม้ว่า OPPO จะไม่ได้นำสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาเปิดตัวที่งาน MWC 2017

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.