Topics: One Plus 3

ดูดีใช้ได้ !! เผยภาพถ่ายรูปแรกจากกล้องของ One Plus 3

BY nayvardar on 01/05/16     Tags: One Plus, One Plus 3

ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนจากผู้ผลิตจากประเทศจีนหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องกล้องกันมากขึ้น อย่างเช่น Xiaomi

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.