Topics: One M8 for Windows Phone

มีอยู่จริง รูปเรนเดอร์ของ HTC One M8 รุ่นที่ใช้ Windows Phone ปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์โอเปอเรเตอร์ของสหรัฐ

BY Sylenth on 05/08/14     Tags: HTC, One M8 for Windows Phone

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา HTC ได้ส่งหมายเชิญเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ที่มีข้อมูลว่าจะนำ HTC One M8

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.