Topics: One 2 Dual Sim

พบชื่อ HTC One 2 และ One 2 Dual Sim ปรากฏในเว็บไซต์ของรัฐบาลฝรั่งเศส

BY Sylenth on 02/02/14     Tags: HTC, One 2, One 2 Dual Sim

ดูเหมือนว่าเครื่องรุ่นใหม่ต่อจาก HTC One ตัวท็อปของบริษัทนั้นจะใช้ชื่อต่อไปว่า HTC One 2

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.