Topics: One 2

ภาพแรกของ HTC Sense 6 ที่จะถูกใช้ใน HTC One รุ่นสอง

BY Sylenth on 08/02/14     Tags: HTC, One 2, Sense 6

ข้อมูลต่างๆ ของ HTC One รุ่นถัดไปนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งล่าสุดนี้ได้มีสกรีนช็อตของ Sense

ภาพแรกปุ่มสัมผัสบนหน้าจอของ HTC One 2 กลับมาใช้เลย์เอาท์เดียวกับ One X

BY Sylenth on 04/02/14     Tags: HTC, One 2

HTC One 2 หรือ M8 นั้นจากที่เคยมีข่าวว่าจะเปลี่ยนไปใช้ปุ่มสัมผัสบนหน้าจอเหมือนกับมือถือ Android รุ่นใหม่ๆ

พบชื่อ HTC One 2 และ One 2 Dual Sim ปรากฏในเว็บไซต์ของรัฐบาลฝรั่งเศส

BY Sylenth on 02/02/14     Tags: HTC, One 2, One 2 Dual Sim

ดูเหมือนว่าเครื่องรุ่นใหม่ต่อจาก HTC One ตัวท็อปของบริษัทนั้นจะใช้ชื่อต่อไปว่า HTC One 2

หลุดบล็อค HTC One 2 หน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น 5 นิ้ว

BY Sylenth on 27/12/13     Tags: HTC, One 2

ได้มีแบบจำลองของ HTC One 2 ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะใช้ชื่อวางจำหน่ายว่าอะไร

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.