Topics: Omni Balance

ลือ Sony เตรียมปรับดีไซน์สมาร์ทโฟนใหม่อีกครั้ง โดยทิ้งการดีไซน์แบบ Omni Balance

ลือ Sony เตรียมปรับดีไซน์สมาร์ทโฟนใหม่อีกครั้ง โดยทิ้งการดีไซน์แบบ Omni Balance

ถ้าพูดถึง Sony Xperia หลายคนอาจจะนึกถึงโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์การออกแบบสักเท่าไหร เพราะยึดหลักการออกแบบแบบ Omni Balance มาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่ทำโทรศัพท์ทรงนี้ก็ตาม แต่จากข่าวล่าสุดเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนเเปลงครั้งใหญ่จาก Sony Xperia เร็ว ๆ นี้ อย่างที่เราทราบกัน...