Topics: Official Unlock

ถูกว่าไทย 3,000 บาท!!! iPhone 4 ที่อเมริกาแบบไม่ติดสัญญา (Official Unlock) พร้อมวางขายแล้ว

ถูกว่าไทย 3,000 บาท!!! iPhone 4 ที่อเมริกาแบบไม่ติดสัญญา (Official Unlock) พร้อมวางขายแล้ว

อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในบ้านเรา (เมืองไทย) ที่ขาย iPhone 4 แบบไม่ติดสัญญาหรือจะเรียกว่าเครื่องเปล่าแบบไม่ต้องทำการปลดล๊อคมานานมากแล้ว ทั้งในส่วนของ AIS, Dtac และ Truemove แต่ล่าสุดที่อเมริกาเพิ่งจะเริ่มวางขาย iPhone 4 แบบไม่ติดสัญญา?(Official Unlock) มาไม่กี่วันมานี่เอง นอกเหนือจากนั้นผู้ที่ต้องการซื้อยังสามารถที่จะสั่งผ่าน...