Topics: NVIDIA Tegra2

Samsung Galaxy S II ส่งวีดีโอโฆษณามาใหม่ คราวนี้เน้นไปที่ Dual-Core 1.2 GHz และ HSPA+

Samsung Galaxy S II ส่งวีดีโอโฆษณามาใหม่ คราวนี้เน้นไปที่ Dual-Core 1.2 GHz และ HSPA+

หลังจากที่ทาง Samsung ได้ทยอยปล่อยวีดีโอโฆษณาของ?Samsung Galaxy S II ออกมาเรื่อยๆ เพิ่มเรียกน้ำย่อยกันไป เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟน Android ที่หลายๆ คนตั้งหน้าตั้งตารอจับจองเป็นเจ้าของกันอยู่มากมายทีเดียว โดยวีดีโอที่เราได้นำมาเสนอคราวนี้ จะเป็นการชูในเรื่องของการชิปประมวลผลแบบ?Dual-Core และ?HSPA+ ในส่วนของชิปตัวประมวลผลของ?Samsung...