Topics: Note UX

ชมคลิป Note UX ที่อยู่ใน Samsung Galaxy Note 7 จะเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ TouchWiz เดิม !!

ชมคลิป Note UX ที่อยู่ใน Samsung Galaxy Note 7 จะเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ TouchWiz เดิม !!

ดูเหมือนว่าซัมซุงกำลังทดสอบการใช้งาน TouchWiz interface เวอร์ชั่นใหม่ที่จะใช้บน Samsung Galaxy Note 7 ที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีชื่อว่า Note UX โดยมันกำลังถูกทดสอบกับ Galaxy Note 5 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Project Grace จากในคลิปเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ interface เล็กน้อย โดยยังคงรูปแบบ TouchWiz ที่คุ้นเคยกัน ไอคอนแอปพลิเคชันถูกปรับให้เรียบง่ายและมีความสอดคล้องกันมากขึ้น...