Topics: Note III

Samsung Galaxy Note III จะมากับกล้องความละเอียดเท่า S4 เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาเซนเซอร์กันสั่น 16 ล้านได้ทัน

Samsung Galaxy Note III จะมากับกล้องความละเอียดเท่า S4 เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาเซนเซอร์กันสั่น 16 ล้านได้ทัน

ไลน์สินค้าในสาย Galaxy Note นั้นปกติมักจะมีการอัพเกรดชิ้นส่วนให้ทันสมัยขึ้นกว่าตระกูล Galaxy S ตามวงรอบของการออกผลิตภัณฑ์ในช่วงปลายปี ดังนั้นจึงไม่แปลกนักที่เราจะได้เห็นสเปคใหม่ๆ กับ Galaxy Note III ที่จะเปิดตัวในเวลาอีกเพียงสัปดาห์นิดๆ นี้ ในตอนนี้ ชิ้นส่วนหนึ่งที่น่าจะยืนยันได้แล้วว่าจะใช้แบบเดิมก็คือตัวเลนส์กล้อง...