Topics: Note III

Samsung Galaxy Note III จะมากับกล้องความละเอียดเท่า S4 เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาเซนเซอร์กันสั่น 16 ล้านได้ทัน

BY Sylenth on 27/08/13     Tags: Note III, Samsung, Samsung Galaxy Note III

ไลน์สินค้าในสาย Galaxy Note นั้นปกติมักจะมีการอัพเกรดชิ้นส่วนให้ทันสมัยขึ้นกว่าตระกูล Galaxy S

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.