note 20

One UI 3.0 Note 20 เวอร์ชั่น beta เริ่มคัดเลือกผู้เข้าร่วมทดสอบในอเมริกาแล้ว

หลังจากที่ได้เปิดตัวระบบ One UI 3.0 beta ที่ทำงานบน Android 11 สำหรับเครื่องรุ่น Galaxy S20, S20+ และ S20 Ultra ไปในอเมริกาเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ตอนนี้ Samsung ก็ได้เริ่มเชิญชวนผู้เข้าร่วมทดสอบระบบเวอร์ใหม่อีกครั้ง สำหรับเครื่องรุ่น Note 20 และ Note 20 Ultra ในอเมริกาแล้ว [อ่านต่อ]