Topics: Note 10.1

[MWC 2012] Samsung เปิดตัว Galaxy Note 10.1 ไม่มีช่องเก็บปากกาเหมือน Note เก่า

BY Sylenth on 27/02/12     Tags: Galaxy Note 10.1, MWC 2012, Note 10.1

ก็เป็นไปตามคาดว่าจะมีเเท็บเล็ตที่เป็น Galaxy Note ออกมา ในงานนี้ทาง Samsung ก็เปิดตัว Samsung Galaxy Note ออกมาในชื่อ Galaxy Note

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.