Topics: Nokia Maps

Nokia ส่งแอพแผนที่ HTML5 สำหรับ iOS และ Android รันได้บน Web Browser

Nokia ส่งแอพแผนที่ HTML5 สำหรับ iOS และ Android รันได้บน Web Browser

สำหรับผู้ที่ใช้มือถือในแพลตฟอร์ม iOS และ Android เตรียมตัวจะได้มีแผนที่ได้ใช้อีกตัวแล้วครับ โดยแผนที่นี้มาจากหน้าเก่าอย่าง Nokia นั่นเอง ซึ่งได้ส่ง Nokia Maps (หรือเรียกอีกชื่อว่า Ovi Maps) ในรูปแบบ HTML5 สำหรับรันบน Web Browser ซึ่งจะทำให้มันสามารถรันได้กับทุก OS บนมือถือ ขอแค่ Web Browser ที่ใช้งานนั้นรองรับการทำงานของ HTML5...